Oktober 2013 personalförstärkning

Björn Smedsgård börjar arbeta hos WeSolve AB 2013-11-01.

Björn kommer närmast från SCA Tunadal.

September 2013 personalförstärkning

Marcus Öhman börjar arbeta hos WeSolve AB 2013-09-09.

Marcus har lång erfarenhet inom maskinkonstruktion. Marcus har dessutom vana från CE-dokumentation.

Maj 2013 Personalförstärkning

WeSolve AB anställer ingenjören Leif Nilsson, Leif kommer närmast från Metso.

Juni 2012 Personalförstärkning

WeSolve AB anställer ingenjören Christer Engström, Christer kommer närmast från Reilers.

Ny hemsida…

Vi vill välkomna till en ny hemsida!

För att underlätta uppdateringar och skapa bättre förutsättningar har vi migrerat vår hemsida och därigenom även uppdaterat utseendet.