Hållfasthetsberäkning

Vi utför hållfasthetsberäkningar på ett modernt och effektivt sätt genom att kombinera god kunskap med de senaste hjälpmedlen.

En stor del av analyserna görs med finita elementmetoden (FEM) vilket ger oss möjlighet att analysera väldigt komplexa problem och få fram lättöverskådliga resultat.

Genom analys av hållfastheten på en produkt kan vi även dra slutsatser om möjligheten till förbättring sett ur ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv.