info@wesolve.se

+46 60 789 20 00

Södra Förmansvägen 12, 863 41 Sundsvall

Produktutveckling

Genom nytänkande och moderna hjälpmedel kan vi på ett effektivt sätt gå från idé till färdig produkt. Vi utvecklar både produkter från givna krav men kan även ta fram helt nya koncept.

Verktyg som vi använder

 • PRO/ENGINEER
 • SolidWorks
 • AutoCAD
 • AutoCAD Mechanical
 • AutoCAD P&ID
 • AutoCAD 3D Plant
 • CoCreate OneSpace Drafting
 • MathCad

Hållfasthets-

beräkningar

Vi utför hållfasthetsberäkningar på ett modernt och effektivt sätt genom att kombinera god kunskap med de senaste hjälpmedlen.


En stor del av analyserna görs med finita elementmetoden (FEM) vilket ger oss möjlighet att analysera väldigt komplexa problem och få fram lättöverskådliga resultat.


Genom analys av hållfastheten på en produkt kan vi även dra slutsatser om möjligheten till förbättring sett ur ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv.

Kalkyler

För att snabbt och effektivt kunna genomföra beräkningar inom respektive bransch har vi skapat flertalet beräkningskalkyler i Microsoft Excel och MathCad. Dessa kalkyler rör områden:

 • Hydraulikdimensioneringar
  • Motorer, Cylindrar, Pumpar, Rör etc.
 • Allmänna mekanikberäkningar
 • Krympförbandsberäkningar
 • Temperaturberäkningar
 • Tryckkärlsberäkningar enligt PED

Läs mer om några av de

Projekt

som vi har levererat.

Är du redo att arbeta tillsammans med oss?

Har du några frågor? Hör av dig för ytterligare infomation.

Copyright © 2024 WeSolve AB