info@wesolve.se

+46 60 789 20 00

Södra Förmansvägen 12, 863 41 Sundsvall

Tjänster

WeSolve AB kan utföra en stor mängd tjänster. Genom att kombinera en bred förståelse för teknik, absolut spetskompetens samt våra erfarenheter från många olika branscher kan vi på WeSolve AB hjälpa våra kunder att ligga i framkant. Vår personal har ett genuint teknikintresse samt genomsyras av en drivkraft att föra utvecklingen framåt.

Produktutveckling

Med hjälp av vårat nytänkande tillsammans med moderna hjälpmedel kan vi på ett effektivt sätt gå från idé till färdig prototyp. Vi utvecklar både produkter från givna krav men kan även ta fram helt nya koncept. Genom FEM-analyser av hållfastheten på en produkt kan vi även dra slutsatser om möjligheten till förbättring sett ur ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv.

Projektledning

WeSolve AB har den erfarenhet och kunskap som är nödvändigt för att leda projekt. Vår personal besitter en stor erfarenhet inom många olika områden vilket leder till att vi kan genomföra en stor variation av projekt. Personalens nytänkande, breda kunskapsbas och samlade erfarenheter ger oss de verktyg som är nödvändiga för att genomföra projekt med gott resultat.

Tillverkning

Som delägare i PROAC AB har vi den väldigt attraktiva möjligheten att tillverka färdiga produkter direkt här i Birsta. Det är en modern maskinpark som möjliggör oss att leverera maskiner, kringutrustningar och komponenter till stål-, process-, massa- och verkstadsindustrin. Utöver detta tillverkar vi också produkter hos våra samarbetspartners runt om i europa. 

Driftsättning

Vår personal har praktisk vana och den ledarskapsförmågan som krävs för att leda en driftsättning. Vår erfarenhet och problemlösningsförmåga ger oss möjlighet att på ett snabbt och effektivt sätt lösa de problem som kan uppstå.

Paketlösningar

Vi har möjligheten att erbjuda paketlösningar som innefattar alla eller vissa delar av våra tjänster. Vi formar dessa paket för era behov, vare sig det rör sig om enklare orderkonstruktion eller större och mer komplexa ordrar.

Teknikkonsulter

Våra konsulter har hög kompetens och integritet samt besitter stor kunskap och erfarenhet av många olika branscher.

Är du redo att arbeta tillsammans med oss?

Har du några frågor? Hör av dig för ytterligare infomation.

Galleri

Läs mer om några av de projekt som vi har genomfört.

Se foton från tilllverkning i vår verkstad.

Se filmer på både 3D-modeller & tillverkning.

Copyright © 2024 WeSolve AB