info@wesolve.se

+46 60 789 20 00

Södra Förmansvägen 12, 863 41 Sundsvall

Tillverkning

Wesolve AB ligger vägg i vägg med Sundsvalls Mekaniska Verkstad AB.

Som delägare i PROA​​​​C AB har vi tillgång till denna verkstad för tillverkning av produkter.

Mekanik

Vi har tillgång till en modern maskinpark här i Birsta, Sundsvall. Tack vare denna kan vi ta på oss leveranser av maskiner, kringutrustningar och komponenter till stål-, process-, massa- och verkstadsindustrin. Vi förfogar över ca. 3500 m2 verkstadsyta.


Utöver denna maskinpark har vi flertalet samarbetspartners runt om i Europa för att även där kunna utföra tillverkningen.

El

Verkstadspersonalen består av utbildade elektriker, vilket medför en ökad flexibilitet och kvalitet vid tillverkning av specialprodukter. Vi kan även ta emot och genomföra elmontage på kopplingslådor, manöverlådor, prefabricerade kablar etc. samt:

  • Styrskåp och apparatskåp
  • Elcentraler
  • Ställverk, låg-, mellan-, och högspänning
  • Reläutrustningar
  • Kontrollskåp
  • Manöverpaneler

Galleri

Se bilder och filmer från några av de projekt som vi har genomfört.

Är du redo att arbeta tillsammans med oss?

Har du några frågor? Hör av dig för ytterligare infomation.

Copyright © 2024 WeSolve AB