Februari 2019 – Första ordern för WSH Systems AB

WeSolve Hydraulic Systems, WSH, första order kom inte helt oväntat från PROAC AB, som är ett syskonbolag i den egna sfären.

Magnus och Peter från PROAC AB, var den 31 januari-19 kallad till NWP, ett sågverk i Östersund, för att se över en maskinutrustning i deras impregneringsanläggning. Detta på grund av att de sett klara problem med enheten.

Vid denna översyn konstaterades att denna enhet drevs med 6 st Ø100 hydraulcylidrar, driven med bristfällig hydraulisk och mekanisk synkronisering, vilket fått till följd att denna enhet böjer ut nämnvärt vid varje körning. Om detta får fortgå så kommer den mekaniska konstruktionen snart ge vika.

WeSolve tillsammans med WSH hade en teknisk genomgång av problematiken den 6 februari-19. Där man efter ytterligare 2 dagar , den 8 februari, har en teknisk gångbar lösning både mekaniskt och hydrauliskt framtagen. Detta resulterar i en offert till kunden samma dag.

Order om totalåtagande gällande denna ombyggnad inkommer till PROAC AB, den 12 februari-19. Tillverkning av mekanik har nu startat och samtliga hydrauliska komponenter är beställda.

PROAC/WSH kommer att starta denna ombyggnation den 21 februari-19 och kunden kan åter köra anläggningen den 25 februari-19.

Med korta beslutsvägar och ett otroligt kompetent team, kan man åstadkomma mycket på otroligt kort tid.

Februari 2019 – Första ordern för WSH Systems AB

You May Also Like