Oktober 2013 personalförstärkning

Björn Smedsgård börjar arbeta hos WeSolve AB 2013-11-01.

Björn kommer närmast från SCA Tunadal.

Oktober 2013 personalförstärkning

You May Also Like