September 2013 personalförstärkning

Marcus Öhman börjar arbeta hos WeSolve AB 2013-09-09.

Marcus har lång erfarenhet inom maskinkonstruktion. Marcus har dessutom vana från CE-dokumentation.

September 2013 personalförstärkning

You May Also Like