Maj 2018 – Nyhetsbrev

Anpassning och fundamentering till ställverk.

I början av maj månad fick vi ett konstruktions- och tillverkningsuppdrag. Uppdraget gäller anpassningsstål samt fundamentering för ett högspänningsställverk. Vi ska leverera både stål och prefabricerade fundament.

Fundamentanvisning för en skyltpylon.

Haninge kommun har efterfrågat en fundamentanvisning innehållande beräkning samt pålningsinstruktioner för en skyltpylon, skylten i sig är ca 10x5m.

Anpassnings-/kringutrustning till kund i södra Sverige.

En av våra kunder som levererar utrustning till massaindustrin har gett oss i uppdrag att konstruera och leverera anpassningar/kringutrustning, gällande en lamellseparator samt tillhörande tank.

 

Foto: Albin Jonsson Fjällby

Maj 2018 – Nyhetsbrev

You May Also Like